top of page

Lagar och Regler

Patientsäkerhetslagen

Enligt patientsäkerhetslagen, 5 kapitlet, gäller följande begränsningar för komplementärmedicinska utövare:

1§ Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

-Behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar.

-Behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning.

-Undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller genom lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos.

-Behandla någon annan med radiologiska metoder.

-Utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling.

-Undersöka eller behandla barn under åtta år.

-Prova ut kontaktlinser.

 

Sekretess

Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531 § 8) gäller tystnadsplikt för all personal inom området, vilket omfattar även näringsterapi. 

bottom of page